Informationsställ golv INFOSIGN STAND A
Artikelnr 196080